Vores Services

Vi arbejder med en bred portefølje af arbejdsopgaver indenfor vedligehold af kloakker, slamsugning, TV-inspektion, kloaklægning og renovering samt rottebekæmpelse for private såvel som virksomheder. Se mere om services herunder.

Vedligeholdelse af kloakker

Højtryksspuling, faldstammer, køkken, bad og gulvafløb, med mere

Slamsugning

Kloak- og drænledninger, vej- og pumpebrønde, køkkenbrønde, fedtudskillere, olieudskillere, septictanke, med mere

TV-inspektion

TV-inspektion til ny bebyggelse, sporing og lokalisering, rotteskader, drænrør, med mere

Autoriseret kloakarbejde

Renovering og anlæggelse af kloak ved autoriseret kloakmester

Rottebekæmpelse

Miljørigtig bekæmpelse af rotter ved brug af rottehund og rottefælder med minimal brug af gift

Vedligeholdelse af kloakker

Tag og regnvandsbrønde

Rundt om dit hus er der tagrender der løber ned i  sandfangsbrønde disse brønde er indrettet til at tage alt affaldet der kommer i kloakken. om det er blade, jord eller pinde der er kommet i kloakken. 
sandfangsbrønden stopper alt andet end vand for at komme videre ud i regnvandssystemet. 
Brønden skal derfor renses efter behov så der ikke kommer tilstopninger.
Tilstopninger kan medføre vand og fugtskader på dit hus. 

Kloakledninger

Dine kloakledninger bør fungere fejlfrit, og have fri passage da ledningerne er designet som et “selvrensende” system der skal lede vandet fra dit afløb og ud til kommunen. Dog tilføjer vi bl.a. fedt og sæbe i vores afløb der slider på rørene, vandet efterlader kalk aflejringer, der med tiden kan gøre kloakken ru og medfører tilstoppelser. 
Der er andre faktorer der kan medfører forstoppeler så som rødder, forskudte samlinger og brud på kloakken. 
Disse kan konstateres ved hjælp af en Tv-inspektion.  

Faldsstammer

I etagebyggeri samt flerplanshuse er det normalt at se faldstammer, man ser dem både som toilet og køkken faldstammer, eller en kombineret faldstamme, det kan overtid være nødvendigt at få dem renset for aflejringer regelmæssigt, med nogle års mellemrum.

Toiletter og vandlåse

Toilettet kræver ikke meget vedligehold, men husk at rens toilettet med husholdningsmidler af og til, samt afkalker så der ikke sætter sig kalk i toilettet. 

Vandlåse kommer i forskellige former, nogle er faste dog er det typisk at vandlåsen i gulvafløbet samt under håndvaske på badeværelser er let aftagelige og nemme at rense.

Afløb fra køkken, gulv og bad

Afløbet er skabt til at rense sig selv, dog kan der af og til komme fedt, kalk, hår og lign. i afløbene.

begynder vandet at trække langsomt ud er det derfor en god ide at rense vandlåsen, og se om det har en effekt på problemet.
Forbyggende er det en god ide at hælde kogende vand igennem afløbene, da det løsner det skidt der kan sidde i afløbene.

Dræn og regnvands ledninger

Har du egne regnvandsledninger, er det vigtigt at vedligeholde disse da der ellers kan opstuve vand og medføre fugtskader på,
der er tilknyttet regnvandsbrønde hvor man selv kan rense sandfanget, eller bestille en slamsuger

Slamsugning

Vand i kælder

Når skybrud og større mængder vand kommer ned fra himlen, kan det belaste dit regnvandssystem i nogle tilfælde hvor der er kælder kan vandet stige op, nogle gange fordi regnvandssystemerne ikke kan følge med, andre gange kan det være at din kælder er så langt nede at gulvafløbet er så lavt et punkt at vandet kan stige op.

 

Har du behov for at komme af med vandet eller for at fremtidssikre dit kloaksystem kontakt 25 13 53 23 og få en uforpligtende samtale om din udfordring

Vej-, tag-, og køkkenbrønde

Det er nødvendigt med tiden at rense dine vej-, tag-, og køkkenbrønde inden de bliver fyldt med skidt og møg. 
Dine vej og tagbrønde tager skidtet fra træer, biler, sand og grus og bliver med tiden så fyldte at de kan stoppe til. 
Fedtbrønden samler med tiden fedt og skal derfor tømmes regelmæssigt. 
En tommelfinger regel er at man skal kunne se vandspejlet i sin brønd 

Kan du ikke se vandspejlet og mener der er behov for hjælp til at rense brønden? 
Kontakt os på 25 13 53 23

Fedt- og olieudskillere

Har du en fedt eller olieudskiller du gerne vil have en fast tømningsordning på 
Kontakt JG Kloak på 25 13 53 23 

Slamsuger

Har du akut behov for en slamsuger har vi en døgnvagt der kan tilkaldes.
Vores slamsugere kan klare alle behov du som privat husejer skulle have af udfordringer
kontakt os med dit problem 25 13 53 23 og vi skal se hvad vi kan gøre for dig

TV-inspektion

Tv-Inspektion

Hos JG Kloak tilbyder vi en Tv-inspektion af din kloak fra små husstande, til større projekter.
En Tv-inspektion viser kloakken indefra, så man kan se tilstanden på rørene, og rørenes samlinger, disse kan skyde sig fra hinanden i årenes løb, og er derfor noget man bør være opmærksom på løbende ved ældre huse og ejendomme.

Gennemgang af ny rørlæggelse

Ved større og mindre byggerier gennemgår vi dræn, brønde, kloak og faldstammer for eventuel grus og skidt, samt fejl i samlinger.

Forstoppelse

Har du flere gange oplevet forstoppelser i kloakken, kan der være noget galt, og derfor kan en TV-inspektion ofte afklare årsagen til forstoppelsen

Autoriseret Kloakarbejde

Kvalitetskontrol

JG kloak er autoriseret kloakmestre og er medlem af Byggeriets Kvalitetskontrol 

 

Renovering af kloak

JG kloak varetager sig alle former for skader på kloakken, fra de små brud til større rottesager, og kan være behjælpelig i alle dele af processen fra slamsugning til tvinspektion. 
Vi kan tilbyde en række forskellige løsninger til dig ring 25 13 53 23 og få en uforpligtende samtale om dine muligheder

Strømpeforing

Hos JG Kloak leverer vi også No-dig løsninger, også kaldet strømpeforing af kloakken, det gør det muligt at renovere forskydninger, åbne samlinger, og nedslidte rør uden at grave op 

Rottespærre

Har du problemer med rotter, eller ved du de er i dit område er en fornuftig løsning til sikring af din kloak en rottespærre. 
den lukker for adgangen til dit kloaksystem så rotterne ikke kan komme ind fra hovedkloakken og direkte ind i dit system simpelt og effektivt. 

Har du allerede rotterne i dit system anbefaler vi en Tv-Inspektion inden montering af rottespærre 

er der spørgsmål hertil ring gerne 25 13 53 23

Rottebekæmpelse

Miljørigtig rottebekæmpelse

JG KLOAK holder til i Albertslund, og er autoriseret rottebekæmper. Vi tilbyder rottebekæmpelse i hele Storkøbenhavn og omegn.

Ved hjælp af egen rottehund, har vi mulighed for hurtigt og effektivt at afsøge komplekse områder, som krybekældere, lofter, lagerbygninger, restaurationer og lign.
Med mange års erfaring inden for vedligeholdelse af kloakker, og et indgående kendskab til udbedring af skader i kloaksystemer og rottebekæmpelse – tilbyder vi kvalificeret løsninger, der er holdbare.

JG KLOAK har et ønske om ikke at belaste miljøet, hvorfor vi i langt de fleste sager ikke anvender gift ved bekæmpelse af rotter.

Ved ikke at anvende gift i fælder undgås følgende:

  • at rotterne bliver resistente overfor giften
  • at rotterne ligger døde tilfældige steder på ejendommen
  • at rotterne dør en langsom død
  • at vi belaster miljøet mindst muligt.

Vores rottestationer med fælder er primært med naturligt føde, som placeres strategisk, hvor det forventes at rotterne har deres daglige ruter.

Om hunden tinka

Vores rottehund Tinka er en et år gammel Parson terrier, som siden Oktober 2019 har været en del af det faste rotteteam i JG Kloak.

I samarbejde med Gitte Greve, der er hundefører, afhjælper de kunderne med rotteproblemer.

Tinka’s vigtigste opgave er, hurtigt og effektivt at afsøge komplekse områder, og give hundefører Gitte Greve besked om, hvor rotterne opholder sig.
Hvis muligheden opstår for, at fange rotterne, vil hun på få sek. aflive dem.

Vores “rotteteam” tager sig af alle typer af rotteproblemer, og tilbyder en effektiv løsning, hvor problemet bliver løst hurtigst muligt.

Spor af rotter

Rotter efterlader sig synlige spor, der indikerer, at der er rotter i nærheden.

HUSK! – Er der tegn på rotter har du pligt til at kontakte kommunen eller en skadedyrsbekæmper, så problemet hurtigst muligt kan blive løst.

Følgende kan være tegn på, at der er rotter:
• Ekskrementer, der er sorte og aflange.
• Huller rundt om på ejendommen, typisk omkring soklen.
• Huller ved kloak, bygning, jord m.m.
• Lugtgener
• Lyde fra loft og vægge

Hvad kan du gøre?

Hvad kan du selv gøre for at undgå rotter?

Undgå rod og efterladenskaber af mad på din ejendom. Rod er det perfekte gemmested for rotter, så har du fået rotter, kan det være en god start, at rydde op! Uanset om det er i haven, på loftet eller i skuret. Sørg for at der ikke er bunker, som rotterne kan gemme sig i og lave reder.

Fodringspladser til fugle, høns, hunde eller vildt, er også et yndet sted for rotterne, for her er betingelserne til stede for, at finde mad. Derfor er det vigtigt løbende, at holde øje med, om fodringspladserne har tiltrukket rotter. 

Kloakkerne bør også vedligeholdes, sørg for, at der ikke er utætheder, åbne samlinger og lign i kloakrørerne. Er der huller i kloakrørerne er det sandsynligt, at der også er rotter. 

En god idé kan være, at have rottespærer i brønden, der sikrer at rotterne ikke kan komme indi huset via kloaksystemet.

Hvorfor  vælge os?

Reklamationsret og garanti

Hos os er der reklamationsret. Når vi forlader en opgave garanterer vi det virker

Bred portefølje

Vi kan løse de fleste opgaver indenfor kloakservice og anlæg. Samtidig har vi en bred vognpakke, der kan løse de flestes behov

Uforpligtende konsultation

Vi tilbyder gerne vores hjælp til, at finde den rigtige løsning for dig, helt uforpligtende
Telefon: 25 13 53 23

Få et gratis uforpligtende tilbud

Udfyld formularen nedenunder, så besvarer vi dig hurtigst muligt.